Jól jöhet:

Szimbólumok: http://www.w3schools.com/html/html_symbols.asp

HEAD

Karakterkészlet, kulcsszavak a keresőnek, cím beállítás (ld. a kódban)
Oldal nyelvének beállítása még a <html>-n belül történik.

CSS

A CSS arra szolgál, hogy a html dokumentum stílusát definiálja.
Ez megtehető egy külön, .css fájlba (tartalmát ld.: 2.gyak_stilus.css), amit az alábbi módon tölünk be:
	<head>
		...
		<link rel='stylesheet' href='2.gyak_stilus.css'>
		...
	</head>
	
Ennek eredménye pl:

bekezdés

De ez mégsem olyan, amilyennek a .css fájl szerint lennie kéne, mert:
	<head>
		<style>
			...
		</style>
	</head>
	
A head-ben is beállíthatók a vágyott tulajdonságok a fenti módon, és a .html fájlban tett beállítások nagyobb prioritásúak, mint a .css-ben lévők.
További lehetőség a stílus megadása az egyes elemeken belül:
	<p style='color:green; text-align:right;'>
	
mint itt is:

bekezdés

Ilyenkor az a stílus érvényesül, amit itt beállítottunk.
Beállíthatók továbbá azonosítók, ezek egy .html feájlban csak egyszer fordulhatnak elő.
A .css fájlban:
	#hatter{
		background-color : DarkOrange ;
	}
	
A .html fájlban:
	<div id='hatter'>
	
Lehet osztályokat is megadni - ezek sokszor előfordulhatnak a dokumentumban.
Így néz ki a .css fájlban:
	.kiemel{
		color : red;
		font-style: italic;
	}
	
A .html fájlban:
	<p class='kiemel'>
	
A példát ezekre ld. alább:

Blokk

kiemelt szöveg

Figyelem: ha nem definiálunk újra egy tulajdonságot az osztályban / azonosítóban, amit az adott elemre (pl. <p>) már megtettünk, akkor a korábbi beállítást veszi figyelembe a böngésző megjelenítéskor.
Így lehet a fenti bekezdés középre rendezve ( .css) fekete háttérrel (<style> ... </style>)