A kódba különböző megjegyzések a <!-- komment --> módon írhatók. Sortörés megengedett, a kezdő és vég jelek közti rész mindenképp megjegyzés lesz.
Weboldal HTML kódjának megtekintése: Ctrl+U kombinációval.
Sortörés: <br>
Vízszintes vonal: <hr>
(Kis- és nagybetű nem jelent különbséget, DE az ajánlás a kisbetűk használata.)
Címsorok: <h1> - <h6>-ig definiáltak, használatkor <h1> ... </h1> közé kerül a szöveg:

Ez egy h1-es címsor

Ez egy h2-es címsor

Ez egy h3-es címsor

Ez egy h4-es címsor

Ez egy h5-es címsor
Ez egy h6-es címsor

Paragrafusok

Paragrafus <p>...</p>-k között adható meg.

A szöveg előtt és után ennek hatására kimarad egy sor. Miért jó ezt használni? A szöveg különböző formázási ügyei miatt - később.

Itt minden sortörés és szóköz egyetlen szóközzel helyettesítődik a böngészőben. DE a <pre> használatával
minden úgy  jelenítődik 
meg,
ahogy	beírtuk.
Ez egy idézet, amit a <blockquote>-al írtam,
lényege, hogy minden sort bentebb kezd a szöveg többi részéhez képest.

Szöveg formázása

<b> Kövér </b> ; <strong> Kövér </strong>
<i> Dőlt </i> ; <em> Dőlt </em> <!--A strong és em annyit jelent b és i-hez képest, hogy a szöveg fontos.-->
A szöveg <small> kicsi </small> lesz a környező szöveghez képest.
<mark> kijelölt </mark>
<del> áthúzott </del>
<ins>aláhúzott</ins>
<sub> alsóindex </sub>
<sup> felsőindex </sup>
<code>
var person = {
  firstName:"John",
  lastName:"Doe",
}
</code> -- programkód karakterkészlete. Az extra sorközök + behúzás a <pre> miatt került be, a <code> magától nem tudja.

Linkek

Linkek szintaxisa: <a href="URL"> link szövege </a> , pl. így néz ki egy formázatlan link.
Hogy a tartalom egy új lapon / ablakban nyíljon meg: <a href="URL" target="_blank">

Képek

Kép beszúrása: <img src="image.png" width="150px" height="70px" align="riht">

A kép méretezése az ablakmérethez + középre zárása: <center><img src="image.png" width=10%></center>

Kép link-ként való használata:

		<a href="http://www.w3schools.com/html/html_images.asp" target="_blank">
			<img src="image.png" width="50px">
		</a>
	

Listák

Felsorolásos listák

A felsoroláshoz használt karakterek változtathatók:

Számozott listák

 1. A lista itt <ol></ol> -ek közé kerül
 2. Az egyes listaelemek itt is: <li></li>
Számozás változtatása:
 1. módszer: <ol type="i">
 2. type="1" - arab számozás (alapbeállítás)
 3. type="A" - nagybetűs,
 4. type="a" - kisbetűs listázás
 5. type="I" - nagy római számok
 6. type="i" - kis római számok

Leíró listák

definiálása:
<dl> </dl> kezdő és vég jelek között
"alcímek":
<dt> </dt>
"leírások":
<dd> </dd>

Táblázatok

A táblázatot a <table></table> címkék közé írjuk. Sorokat a <tr></tr> ; sorokon belül, az egyes cellákat pedig a <td></td> -k közé írjuk.
Alapból nem lenne szegély, de az alábbi módon beállítható: <table border="1">
Táblázataláírást a <caption> </caption> -ba írjuk be, még a </table> elé, praktikusan.

egyik másik 3.
... ... sokadik
Táblázat"aláírás"

Szomszédos cellák összevonása: <td colspan="2">
1. összevont cellák
... ... ...

Egymás alatti cellák összevonása: <td rowspan="2">
előtte1 előtte2
összevont cellák egyik
másik